Lezing Caesarslag, door Prof.dr. Nico Roymans

In 2016 gaf Prof.dr. Nico Roymans een lezing in de zaal van De Lachende Vis in Oud-Empel, waarin de onderwerpen 'Caesarslag Maren-Kessel' en de 'Tempel van Empel' aan bod kwamen. Deze lezing deed heel wat stof opwaaien om over na te denken. Met prachtige discussies en inzichten bij de afdronk. Professor Roymans is bekend van de opgravingen van de Tempel van Empel alsook van zijn onderzoek naar de slag van Caesar bij Maren-Kessel, wat onder andere in De Wereld Draait Door is gepresenteerd.

Tijdens de avond zijn er 3 unieke mini-exposities met originele Romeinse en Germaanse vondsten te zien geweest uit de depots van museum Hertogsgemaal, Groot Tuighuis en uit een privé collectie. De avond werd geopend door wethouder Huib van Olden.

Een avond als deze kan alleen tot stand komen met voldoende donateurs. Dus meld je aan.

Romeinen op de historische dag

Met demonstraties van het Romeinse leven en marcheren door het legioen is de Romeinse aanwezigheid in onze contreien uitgebeeld. Onze ervaring leert dat dit vooral bij de jongste bezoekers erg indrukwekkend overkomt. Stichting Gemina heeft wederom een goed beeld gegeven van het leven van het tiende legioen dat in onze omgeving haar thuis had.

Spanjaarden op de historische dag

De voor de Nederlandse en Empelse geschiedenis interessante tijd van de 80-jarige oorlog, is uitgebeeld door een groep Spaanse soldaten met het leven uit de periode van het Wonder van Empel als handleiding. Dit was een indrukwekkend beeld. We werkten hierbij samen met Nederlandse Vereniging voor Militaire levende Geschiedenins / Dutch Revolt om een Spaanse infanterie compagnie uit het begin van de 17e eeuw zo waarheidsgetrouw mogelijk uit te beelden. Naast het militaire gedeelte heeft het onmisbare kampgevolg een belangrijke rol.

Empel 1200

Historische dag 2015 

 


In augustus 2015 vierden we "Empel 1200". Empel kent een bewogen geschiedenis, een geschiedenis die aandacht verdient. Dat hebben we groots gevierd op de plek van de Tempel van Empel aan de Meerwijkweg. Hierboven staat nog te teaser die we ter aankondiging hebben gebruikt.

 

 

Uit de vroege middeleeuwen zijn oorkonden bewaard gebleven waarin door, toendertijd bevoegde personen, bepaalde gebeurtenissen zijn omschreven. In het oorkondenboek van 's-Hertogenbosch tot 1312 zijn enkele oorkonden aanwezig waarin, met

Register to read more...

Oude legervoertuigen op de historische dag

De Tweede Wereldoorlog is gevisualiseerd door originele voertuigen uit de oorlog van museum Jan Caron. Er waren een M24-Chaffee tank, 2 halftracks (rupsvoertuigen), jeeps, e.d.


 Filmfragment Historisch dag Empel 1200 – Voertuigen 2e Wereldoorlog

Het betreffen authentieke voertuigen uit de Tweede wereldoorlog die in onze contreien werkelijk zijn ingezet. De voertuigen kunnen ook worden bezichtigd.

Ambitie

Onze ambitie is het om de Tempel van Empel weer levendig te krijgen. Zowel door educatie over de Tempel van Empel, als door het fysiek aanbrengen van herkenningspunten in het landschap.

Zo geven we lessen op scholen, houden we excursies en werken we samen met musea om de kennis te delen over de Tempel van Empel en het Romeinse leven in onze regio. Op termijn willen we zelfs de tempel geheel herbouwen om er een educatief centrum van te maken.

 …Die zege was roemrijk voor het moment, nuttig voor de toekomst. Ze hadden nu de benodigde wapens en schepen bemachtigd en werden in heel Germanië en Gallië ten zeerste gevierd als `voorvechters van de vrijheid'…

Fragment uit: TACITUS, De opstand van de Bataven (Historiën 4,14-17)

 

Terugblik op de historische dag 2015


 

In navolging van de Romeinse dag in 2013 is in 2015 de Historische dag in Empel georganiseerd. In het kader van Empel 1200. Met duizenden bezoekers, een feestelijke opening door wethouder Huib van Olden en met muziek van Exempel. We hadden een jeugdtheater waarin een dappere jongen zijn dorp heldhaftig tegen Vikingen verdedigde, een Excercitie van Romeinse legionairs van het Xe legioen, een voorstelling van Spaanse soldaten uit 1585, legervoertuigen en een passerende jager uit WOII. Niet voor niets wilden de kinderen op deze zonovergoten dag niet naar huis! Ze konden er zoveel leren, ook van onze activiteiten zoals Romeinse muntjes zoeken met een metaaldetector, Romeinse bordspelletjes of hun haren laten vlechten, een expositie met bijzondere Archeologische vondsten van Het Hertogsgemaal museum en het Heemkunde museum, Middeleeuwse geldbuideltjes maken, schildje beschilderen, etc.

De Romeinse tempel is voor een dag zichtbaar gemaakt, op de originele plek. Er waren legervoertuigen uit WOII, zoals een tank, halftracks en een verrassing! Marktkraampjes met boeken, munten, kruidenazijn en een heuse imker. Voor de inwendige mens werd ook gezorgd door De Lachende Vis. Wij, als organisatie, hebben genoten! Dank voor jullie vele complimenten en we hopen dat iedereen er iets van heeft opgestoken en onze empelse geschiedenis levend blijft. Tot ziens op onze volgende activiteit!

 


 

Educatie

We werken graag aan de educatieve programma's. Zo worden lessen over de romeinse tijd gegeven op de lokale basisscholen en worden excursies gehouden naar musea. Als u interesse heeft om hier ook een bijdrage aan te leveren, meld u dan aan via de website door een bericht te sturen aan ons. We kunnen alle hulp gebruiken.

Een zekere Julius Genialis offerde aan het begin van onze jaartelling in de Tempel van Empel. Hij was een van de vele leden van het Romeinse tiende legioen die met de plaatselijke Bataven eer brachten aan Hercules Magusanus. Een bronzen plaatje was voorzien van zijn inscriptie. Ongeveer tweeduizend jaar later is het teruggevonden. Het geeft ons meer inzicht in het leven van onze heidense voorouders:

Register to read more...

Vikingen op de historische dag

De periode rond 815 hebben wij uitgebeeld door ambacht en verhalen vertellen. Wij maakten hierbij gebruik van de enorme kennis hierover van de Stichting Foeks, deze is een groep jonge enthousiastelingen die zich door archeologie en geschiedenis laat inspireren die het publiek kennis over de historie wil meegeven.


 Filmfragment trailer Historische dag Empel 1200 – Karolingen/Vikingen

Er zijn verschillende  workshops, gevechten en demonstraties uitgevoerd. Stichting Foeks neemt archeologische vondsten, historische verhalen, mythen en sagen en verwerkt deze tot verteltheater. De pijlers van het verteltheater zijn de verhalenverteller, veel interactie met het publiek, humor, boeiende informatie over de geschiedenis en natuurlijk de sensatie van de strijd. Deze mix kreeg jong en oud op het puntje van de stoel.

Bouwen

We werken aan de fysieke herkenbaarheid van de Tempel in het landschap. Met ideeën van Tempelkijkers tot de uiteindelijke herbouw van het tempelcomplex. Onze eerste stap is de informatieborden bij het gebied waar de tempel heeft gestaan. Wandel er eens langs, dan weet je waar het is.


 

Een voorbeeld, de reconstructie in Pommern

 

 

Flypass jager uit WOII tijdens historische dag

 

Flypass Harvard jager uit WOII

Tijdens de historische dag zondag 30 augustus vloog een Harvard uit 1944 een aantal malen over het festivalterrein. Hij werd hierbij nauwgezet door luchtafweergeschut gevolgd vanaf een Amerikaanse halftrack uit WOII. Voor de organisatie was het een verrassing dat dit kon gaan gebeuren. Vanwege het onweer in de ochtend was het ook nog spannend of het door kon gaan.

Register to read more...

Excursies

Om het jaar proberen we een excursie te houden naar een interessante lokatie die op de een of andere manier een directe link heeft met de Tempel van Empel.
Zo zijn we in Xanten (Duitsland) geweest met een bus geïnteresseerden om te zien welke impact de Romeinen hebben gehad in het landschap van weleer. In Xanten is een tempel deels herbouwd en is een groot museum aanwezig waar we veel hebben opgestoken van de Romeinse tijd in onze regio.

Dit soort excursie blijkt interessant en is voor regelmatige herhaling vatbaar.